.:: Unirea - cotidianul județului Alba ::. Prima pagină .:: Ediția din: 14.10.2005 ::. 
Direcția protecției totale: favorizații (pilele și rudele de diferite grade) căpușează bugetul defavorizaților
•DGASPC = Direcția Gigantică de Amatorism, Slugărnicie și Protecție a Corupției
     lDialogul DGASPC cu presa: 4-5 comunicate, într-un an de zile! Imediat după instalarea sa în funcția de director al DGASPC Alba (Direcția generală de asis­tență socială și protecție a copilului), în ianuarie 2005, l-am intervievat pe dl. Sorin Chirilă, care ne-a creionat o hartă de intenții dintre cele mai bune (vom reveni asu­pra interviului cu pricina, cu altă ocazie). Odată cu interviul, am primit și asigurări cu privire la transparența instituției și disponibilitatea în dialogul cu presa. Am așteptat un an de zile acest "dialog", care s-a rezumat la... 4-5 comunicate de presă aiurite. Unul întârziat, despre o acțiune ce avusese loc cu mult timp în urmă, altul despre niște ateliere de formare (organizate în cadrul unui proiect de­marat în luna octombrie... 2004), unul despre schimbarea destinației unor case de tip familial (care, la fel, funcționau de un an de zile) în centre de tranzit și, în sfârșit, o "informație de presă" despre patru proiecte "propuse" (când?), pentru a fi selectate și finanțate (cine știe când?). Aceasta în condițiile în care instituția are un purtător de cuvânt (în persoana unei obscure doamne Elena Mămară care, chipurile, ar fi ocupat acest post grație... experienței sale jurnalistice), bașca alți trei angajați în cadrul Compartimentului de relații publice. Probabil prin relații publice dl. Chirilă și directorul său executiv adjunct responsabil cu problemele de personal, dl. Emil Benga, înțeleg relațiile de familie și pilele pe care trebuie să le aibă angajații compartimentului respectiv.
    *Un director certat cu... limba română! Aici ne permitem să facem o mică pa­ranteză. Cei doi directori la care am făcut referire sunt exact pe calapodul cu re­lațiile, despre care vorbeam mai devreme, așa că e normal să-și adune în jur oameni "după chipul și asemănarea lor". Primul, dl. Chirilă, a relaționat până a­cum atât de bine încât a schimbat trei partide: a fost în PNL sub mandatul Con­venției, a trecut la PSD când social-democrații au câștigat alegerile, iar acum se pare că vâslește din răsputeri spre barca PD, după modelul lui Agamemnon Dan­danache ("în toate camerele, cu toate partidele... țilinga-bilinga"). Cel de-al doi­lea, dl. Benga, cea mai promițătoare tânără speranță din echipa PNȚCD, a trecut după câștigarea alegerilor de către Alianța DA la PNL, desigur, trecere care i-a asigurat acest post frumușel de director. (Despre calitățile profesionale ale dom­niei sale nu putem spune decât un singur lucru: suntem în posesia materialelor de campanie pentru PNȚCD, elaborate de dânsul cu scris de mână, la ultimele alegeri. Poate că într-o zi le vom publica, spre hazul dumneavoastră, și ca exem­plu pentru elevii de clasa a opta, despre cum poți să ajungi director fără să ai habar de gramatică, semantică, semiotică și alte "mistere" ale limbii române.)
    *O structură gigantică: 1.100 de angajați și un buget mai mare decât al... Con­siliului județean! Revenind la DGASPC Alba pe ansamblul ei, aceasta este în momentul de față o mega-structură care funcționează cu 1.100 de angajați în județul nostru, dintre care 206 (cam o cincime) se află numai în "aparatul pro­priu". O structură care are mai mulți angajați decât Consiliul județean, Prefectura Alba și Primăria municipiului Alba Iulia... la un loc! O structură gigantică, având un buget pe măsură: adică cel mai mare dintre toate instituțiile subordonate Consiliului județean Alba (vom reveni cu date precise). De fapt un buget mai mare chiar decât al Consiliului județean! O instituție în care s-au strâns, de-a lungul timpului, soții, soțiile, copiii, nepoții, verișorii, verișoarele etc. tuturor persoanelor cu o oarecare influență în județ, începând cu rudele celor din Justiție, Poliție, Finanțe etc. și încheind cu cele ale oamenilor cu activitate politică. Organigrama Direcției, așa cum arăta ea în august a.c., ne arată 13 funcții publice de con­ducere, 98 funcții publice de execuție (deci peste 100 de funcționari publici), 10 funcții de conducere contractuale și 978 funcții contractuale de execuție. O insti­tuție uriașă, cu... 23 de funcții de conducere! Și vă mai mirați că o numim Direcția Gigantică de Amatorism, Slugărnicie și Protecție a Corupției?
    *O tăcere suspectă și... securizată. În aceste condiții, tăcerea în care s-a scu­fundat instituția de la preluarea ei (pentru a doua oară) de către dl. Sorin Chirilă, este cel puțin suspectă. Din câte am aflat, rațiunile ce au stat la baza numirii d-lui Chirilă la conducerea DGASPC ar fi fost implementarea unui management "cu mână de fier", pentru eficientizare și diminuarea cheltuielilor. Dar dânsul a împins lucrurile atât de departe, încât a ajuns să instituie o "cortină de fier" în jurul Di­recției, ziariștii aflând despre activitatea acesteia doar în timpul ședințelor Con­siliului județean. Nici o conferință de presă, nici un comunicat, de parcă acti­vitatea de acolo ar fi mai secretă decât la SRI. Până și MApN are mai multe contacte cu presa decât DGASPC Alba. (Să credem că stilul ăsta de muncă se datorează unei anumite formări, eventual deformări, profesionale a directorului Chirilă pe vremea ailaltă, când cu perfecționările profesionale la Secu'?) Dar, mă rog, poate că e numai vina purtătorului de cuvânt. Că așa-i de obicei: dacă o instituție e condusă prost în România, vina cade în cârca celui mai mic în grad. În cazul nostru, d-na Elena Mămară, care nu-și cunoaște atribuțiile de purtător de cu­vânt...
    *Recomandări pentru un purtător de cuvânt care nu-și cunoaște rolul și atribu­țiile. În "Manualul transparenței în administrația publică", editat de Guvernul Ro­mâ­niei (pe care nu cred că d-na Mămară l-a studiat), apar câteva referiri la rolul purtătorului de cuvânt într-o instituție: *organizare de întâlniri cu presa, obișnuite și speciale; verificarea sesizărilor de presă; *pregătirea știrilor, statisticilor și a altor materiale despre instituția la care lucrează; *planificarea și administrarea campaniilor media pentru stabilirea unor mesaje pe termen lung etc. De asemenea, în manual se recomandă purtătorilor de cuvânt să răspundă prompt cererilor presei, să comunice devreme (arătând că instituția nu are nimic de as­cuns), să comunice des, împiedicând vidul informațional și să... "primească pre­sa pe ușa din față, pentru ca aceasta să nu folosească fereastra laterală sau ușa din spate (alte surse, fără nume)" Biroul de presă are sarcina de a stabili și menține relațiile de comunicare dintre instituție și mass media, iar recomandarea expresă în aceste relații este curtoazia din partea purtătorului de cuvânt, adică "să aibă permanent o atitudine pozitivă, de deschidere față de ziariști", altfel presa va deveni ostilă când ai mai mare nevoie de ea! Nu mai intru în amănunte cum ar fi, de pildă, informațiile ce ar trebui transmise permanent presei (agenda directorului, elementele de noutate, de inițiativă, din activitatea liderilor instituției, luările de poziție ale conducerii, relația cu sindicatele, statistici, bilanțuri, analize, parteneriate, proiecte etc.). Și nici nu vreau să-i dau lecții purtătorului de cuvânt al DGASPC cu privire la faptul că "informația de presă" pe care domnia sa o trimite la redacția noastră (de 4-5 ori pe an, deci una la două luni) ar trebui să se nu­mească "anunț de presă", "comunicat de presă" etc.
    *Informații pentru presă, pe "ușa din spate". După un an de zile de așteptare, și de bunăvoință față de instituție (care, desigur, are un rol dificil în contextul social actual), văzând că nu suntem chemați "la ușa din față", am apelat la "ferestre" și la "ușa din spate", și iată ce am aflat despre ce se întâmplă dincolo de tăcerea ce a înconjurat DGASPC: de la începutul anului s-au mai făcut încă vreo 100 de angajări în instituție, s-au modificat structuri funcționale, s-au înființat servicii noi, directorul s-a perindat destul de des pe la București și prin alte părți, s-au stricat relațiile cu francezii, s-au achiziționat 10 calculatoare, un video­pro­iector și o cameră video digitală (poate își fac studio pentru producții cine­ma­tografice), se intenționează o amenajare pentru acces pe verticală a persoanelor cu handicap etc. Deci, noi cunoșteam aceste lucruri (și multe altele), dar oare trebuia să le aflăm din... "alte surse"? În consecință, în data de 11 octombrie ne-am prezentat la purtătorul de cuvânt cu mai multe întrebări. Pentru ca acesta să le înțeleagă, le-am prezentat în scris. Purtătorul de cuvânt, d-na Elena Mămară, ne-a dat cu tifla și ne-a cerut... adresă oficială din partea redacției. Am încercat să discutăm cu directorul executiv adjunct Emil Benga (căci directorul "mare", dl. Chirilă, era la București) și ni s-a cerut, la fel, adresă oficială. A doua zi ne-am prezentat cu adresa oficială, în virtutea prevederilor Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, iar acum... așteptăm din nou. Ce? Păi ter­menul legal de 10 zile în care să ni se răspundă la întrebări, de parcă am fi cine știe ce petiționari care ne-am adresat înălțimii-sale DGASPC. Aceasta în condi­țiile în care presa lucrează contra-cronometru și, desigur, are un regim diferit de al cetățeanului obișnuit. Tocmai în ziua depunerii adresei am aflat că directorul Chirilă primea trei delegații: una de la București, una din Franța și una din Ger­mania. Acestea erau informații utile pentru presă, dar au fost ținute "la secret", sau poate că purtătorul de cuvânt habar nu avea de ele. Oricum, atâta vreme cât d-na Mămară va rămâne în această funcție la DGASPC Alba, noi vom prefera alte surse. Și nu vom mai acorda încă un an de grație până la publicarea informațiilor pe care le deținem!
Ioan HĂNȚULESCU

Prietenii din Arnsberg din nou la Alba Iulia
     Hava și HappelmannTimp de două zile o delegație numeroasă din orașul înfrățit Arnsberg (Ger­mania), condusă de Peter Heppelmann, unul dintre artizanii înfrățirii, vizitează municipiul Alba Iulia. În cursul zilei de ieri ei au fost pri­miți de primarul Mircea Hava, care și de a­ceas­tă dată s-a dovedit o gazdă primitoare și elegantă. Scopul vizitei delegației germane este acela de a duce mai departe deja bu­nele relații stabilite între Alba Iulia și Arns­berg.
    Reamintim că înfrățirea cu Arnsberg este cea mai veche dintre relațiile de acest gen pe care Alba Iulia le-a stabilit de-a lungul timpului. Și departe de a deveni rutină, de a se plafona, aceste relații sunt din ce în ce mai strânse. Delegația de acum este formată din oameni de afaceri, medici, reprezentanți ai Primăriei Arnsberg, președintele Camerei de comerț Arns­berg etc. Programul lor este scurt dar de aceea foarte comprimat el in­cluzând vizitarea SC Apulum SA, a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, a Căminului pentru Persoane Vârstnice, întâlniri la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Alba, la Consiliul județean Alba. (A.D.)
Gripa aviară se confirmă în România
     Virusul gripei aviare - H5N1 - a fost izolat, miercuri noapte, de specialiștii Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală, existența acestei boli în Ceamurlia de Jos din județul Tulcea fiind confirmată și de experții europeni prezenți în România, a declarat ministrul agriculturii, Gheorghe Flutur. Probele au fost tri­mise la laboratorul de referință din Marea Britanie pentru stabilirea patogenității. "Sperăm ca virusul să fie de intensitate mică", a adăugat ministrul agriculturii, subliniind că toate măsurile luate până în prezent în Ceamurlia de Jos se vor menține. "Vom continua cu sacrificarea păsărilor din focar și vaccinarea popu­lației, urmând să aplicăm tratamente speciale de dezinfecție, nu numai în Ceamurlia de Jos, ci în întreg județul Tulcea".
    A fost convocat Comitetul pentru epizotii, atât președintele României cât și pre­mierul fiind informați de evoluția bolii. Institutul de Diagnostic și Sănătate Ani­mală (IDSA), care a confirmat existența gripei aviare în România, a anunțat că virusul a fost depistat pe două probe (găină și rață), pro­venite din localitatea Cea­murlia de Jos.
La finalul proiectului GTZ,
3.000 de euro pentru Asociația "Agro-Montana" Ponor
     Finalizarea activităților incluse în proiectul "Dezvoltarea Munților Apuseni", fi­nanțat de Asociația de Asistență Tehnică GTZ din Germania, va fi marcată astăzi, de la ora 10.30, la Ponor. Cu acest prilej, va fi organizat un târg de animale la care sunt invitați să participe toți crescătorii de animale din zonă. De asemenea, dr. Hans Jacob, coordonatorul proiectului, va oferi Asociației "Agro-Montana", condusă de gospodarul primar al comunei, Victor Cordea, un fond de creditare în valoare de 3.000 de euro, fiind cea mai activă asociație a crescătorilor de bovine. Membrii asociației vor putea împrumuta diferite sume din acești bani pentru a-și dezvolta în continuare fermele de animale. La manifestări au fost invitați să par­ticipe, pe lângă locuitorii zonei, reprezentanți ai autorităților județene și locale, con­ducerea DADR Alba și alți colaboratori în proiect.(R.G.)
Alegeri la CDR Centru
     Luni, 17 octombrie, va avea loc la sediul Consiliului Județean Alba cea de-a treia ședință ordinară din acest an a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Cen­tru. Cel mai important punct de pe ordinea de zi a ședinței la care participă repre­zentanții celor șase județe care compun Regiunea Centru - Alba, Brașov, Covas­na, Harghita, Mureș și Sibiu îl constituie alegerea președintelui și vicepre­șe­din­telui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru. Momentan scaunul de președinte al CDR Centru este gol după ce în luna iunie a acestui an pre­ședintele Aristotel Căncescu, președinte și al CJ Brașov, și-a dat demisia în mod sur­prinzător la sfârșitul unei ședințe care a avut loc tot la Alba Iulia. Tot în această ședință va fi discutat și proiectul de hotărâre privind modificarea locației sediului principal al ADR "Centru" în municipiul Alba Iulia precum și o serie de proiecte de hotărâre privind încheierea unor parteneriate în ADR Centru și alte agenții regio­nale dar și informări privind Programul PHARE. (I.P.)

Sus
© Copyright S.C. Unirea Pres S.R.L.
Toate drepturile rezervate.