.:: Unirea - cotidianul județului Alba ::. Actualitate.:: www.ziarulunirea.ro ::. 
Avem o administrație publică excelentă!
•La Gala premiilor de excelență de la Brașov, CJ Alba a pri­mit premiul de excelență pentru cooperare internațională *Pri­marul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava premiat pen­tru activitatea din fruntea Asociației Orașelor și Zonelor Is­to­rice și de Artă din România
     Poiana Brașov a găzduit, de curând, Gala Premiilor de Excelență www.administratie.ro. Organizatorii acestui eveniment au fost Portalul www.administratie.ro și Primăria Municipiului Brașov care și-au propus să scoată în evidență eforturile ce se fac pentru dezvoltarea sistemului administrației publice din România, să premieze inițiativele pozitive ale specialiștilor din administrație și proiectele importante pe care reprezentanții administrației locale și centrale le-au susținut.
    Gala, dedicată în exclusivitate administrației publice din România, specia­liș­tilor, autorităților și profesioniștilor din domeniu, a reunit membri ai administrației publice centrale, reprezentanți ai administrației publice locale la nivel național, membri ai asociațiilor profesionale și alte instituții publice a căror activitate este legată de cea a administrației publice locale. Au fost acordate premii pentru in­stituțiile administrației locale și centrale, la secțiunea Consilii Județene, CJ Alba adjudecându-și unul dintre cele 5 premii puse în joc, respectiv Premiul de exce­lență pentru cooperare internațională.
    Acest premiu a fost acordat Consiliului Județean Alba pentru Protocolul de Prietenie și Colaborare încheiat cu departamentul La Manche din Franța, în luna mai a acestui an. Priorități ale acestei legături le constituie agricultura, dezvol­tarea economică și domeniul educațional, schimburile culturale dintre cele două regiuni având drept scop dezvoltarea turismului și răspândirea culturii tradiționale. "Nu ne așteptam să fim premiați și mai ales nu ne așteptam să fim premiați pen­tru acest domeniu, deorece există multe alte lucruri care ne-au solicitat eforturile în mai mare măsură. Acest premiu este o recunoaștere a valorii jude­țului Alba, iar faptul că el a devenit un județ de referință pentru cooperarea internațională nu poate decât să ne bucure", a declarat Ion Dumitrel, președintele Consiliului Ju­dețean Alba. Tot în județul Alba a mai venit și un premiu special, de data aceasta obținut de Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia, pentru activitatea depusă în fruntea Asociației Orașelor și Zonelor Istorice și de Artă din România. Re­amintim că prin Mircea Hava, municipiul Alba Iulia este membru fondator al acestei asociații, care își propune deschiderea cooperării între orașe și zone cu patrimoniu cultural, istoric, arheologic, sau arhitectural similar în vederea punerii în valoare a a­cestui patrimoniu, a conservării și restaurării, precum și pentru pro­movarea lui în scop turistic. Asociația română este constituită după modelul Asociației Orașelor și Zonelor de Istorie și Artă din Franța, cu care evident are deja în derulare proiecte și la care mai sunt parteneri Primăria municipiului Târ­goviște, Ministerul Culturii și Comunicaților din Franța și Ministerul Lucrărilor Pu­blice din România. În luna iunie a anului în curs, la reuniunea de la Alba Iulia, primarul Mircea Hava a fost ales președinte al asociației.
Ioana PITICARIU, Anca DINICĂ

Spre binele bugetelor locale
CJ Alba cere anularea unor facilități acordate moților
     Munții Apuseni constituie un subiect sensibil indiferent din ce punct de vedere este abordat: istoric, economic, turistic. Dacă personalitățile istorice și peisajele turistice ale acestei zone binecuvântate de Dumnezeu îi fac cinste, din punct de vedere economic situația nu este tocmai una de lăudat. Cel puțin în ultimul timp majoritatea primăriilor din zona Apusenilor aparținând județului Alba se confruntă cu imposibilitatea de a-și plăti propriii angajați, aștepând de fiecare dată ajutor de la "județ". Guvernanții au arătat mereu o mare grijă față de zona Munților Apuseni atunci când au acordat, prin O.G. 27/1996, facilități persoanelor fizice care domi­ciliază în această zonă. În plus, potrivit art. 284 alin. (10) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru locuitorii a 27 de localități din Apuseni (Abrud, Câm­peni, Zlatna, Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Baia de Arieș, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Gârda de Sus, Horea, Întregalde, Lupșa, Mogoș, Ocoliș, Po­iana Vadului, Ponor, Poșaga, Rîmeț, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, So­hodol, Vadul Moților și Vidra) "se reduc cu 50% impozitele pe clădiri, pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor și alte taxe prevăzute la art. 282 și 283". Adică la bugetele locale ale celor 27 de localități din Apuseni se colectează doar jumătate din sumă, ast­fel că aplicarea acestor prevederi diminuează substanțial veniturile proprii reali­zate de consiliile locale. Aceasta, coroborată cu nevoile și necesitățile comu­nităților din aceste zone face imposibilă funcționarea primăriilor și consiliilor loca­le. Ajuns la exasperare, Consiliul Județean Alba în subordinea căruia se găsesc bugetele locale ale localităților amintite a cerut, printr-o adresă oficială, Minis­terului Finanțelor Publice, eliminarea din Legea 571/2003 a prevederilor care stipulează facilitățile amintite. Adresa pare să fie tocmai expresia nemulțumirii primăriilor din zonele beneficiare, care nu reușesc să o mai scoată la capăt cu banii. Poate această măsură va ajuta atât bugetele locale cât și îmbunătățirea imaginii moților care, în ultima vreme, sunt catalogați tot mai des cu expresia de "asistați social". Pe de altă parte însă trebuie avut în vedere și faptul că în cele mai multe situații primăriile amintite au un aparat propriu mult supradimensionat în comparație cu depopularea accentuată a zonei Munților Apuseni, primării unde funcționari care deși nu mai au atribuții sunt plătiți în continuare. (I.P.)
Planul Ponoran merge înainte
•Ieri, la Alba Iulia, s-a obținut o hârtie oficială de care de­pinde soarta unui întreg oraș
     După cum ați putut afla din paginile cotidianului "Unirea", în data de 12 oc­tombrie 2005, la Curtea de Apel Alba s-a aflat pe rol recursul formulat de AVAS București în contradictoriu cu Consiliul local Zlatna, având ca obiect recuperarea creanțelor de pe o suprafață de teren (11 hectare, fostă proprietate Ampelum) pe care, potrivit "Planului Ponoran" trebuie să funcționeze un viitor Parc Industrial. Aceste creanțe (sarcini) împiedicau intabularea terenului degrevat de datorii în proprietatea Consiliului local Zlatna și derularea unui proiect cu finanțare PHARE, în valoare de 5,3 milioane euro. Grație înțelegerii dovedite de Curtea de Apel Alba și urgentării formalităților de intabulare la Oficiul de Cadastru Alba, termenul de depunere a proiectului (14 octombrie 2005, ora 16.00), poate fi respectat. Prin urmare, primarul Ponoran a plecat încă de ieri seară spre București cu destinația Ministerul Integrării Europene pentru a completa dosarul cu ultima piesă: Actul de Proprietate.
    Primarul Ponoran, care a depus eforturi uriașe de un an de zile pentru rea­lizarea acestui proiect exultă efectiv de fericire. Acesta a declarat: "Mă aflu în posesia unei hârtii oficiale (extrasul de carte funciară nr.4925) de care depinde, la modul propriu prosperitatea viitoare a orașului nostru și soarta a aproape 9000 de locuitori...". (I.H.)
Contrar învățăturii Biblice
Și-a luat zilele în apropierea Casei lui Dumnezeu
     Un tânăr de 18 ani din localitatea Oiejdea a avut parte, în seara de 12 oc­tombrie, de o imagine terifiantă, el descoperind pe raza municipiului Alba Iulia, în zona șanțurilor Cetății, în apropierea bisericii "Mihai Viteazu" o persoană spân­zurată. Băiatul i-a anunțat pe polițiștii care deplasați la fața locului au constatat că, la o distanță de aproximativ 200 m de lăcașul sfânt, de creanga unui copac aflat într-un șanț atârna cadavrul unui bărbat. El și-a pus capăt zilelor cu ajutorul unei benzi din material sintetic. În timpul cercetării zonei, polițiștii au găsit pe marginea exterioară a șanțului o pungă din plastic ce conținea câteva obiecte personale ce îi aparținea defunctului. Cadavrul nu prezenta, la o examinare su­mară, urme de violență, respectiv tăieturi, înțepături sau zgârieri, iar obiectele de îmbrăcăminte ale acestuia erau intacte. Asupra mortului au fost găsite docu­mente pe baza cărora a fost identificat în persoana numitului Mihai Ibănescu de 47 de ani, din Baia de Arieș. De asemenea a fost găsită suma de 290 de mii lei, bilete de externare de la Spitalul de Neuropsihiatrie din Alba Iulia și o folie cu câteva tablete de Amaryl. Cadavrul a fost transportat la morgă unde medicii le­giști, în urma efectuării necropsiei vor stabili cauza exactă a morții care cel mai probabil este asfixie mecanică prin spânzurare. (L.I.)
PUZ aprobat pentru stațiunea turistică Piatra Piciorului-Șurianu
     Comisia tehnică județeană de urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări pu­blice a Consiliului Județean Alba și-a dat avizul pentru Planul Urbanistic Zonal al viitoarei stațiuni turistice Piatra Piciorului-Șurianu, ne-a informat secretarul coor­donator al PNL Alba, Florin Mărginean, vicepreședinte al CJ Alba. De asemenea, el a precizat că toate comunele din județ au acum planuri urbanistice generale, după ce membrii comisiei au avizat PUG-ul și Planul pentru Amenajarea Teri­toriului al comunei Scărișoara, singura care nu dispunea de acest document ne­cesar pentru dezvoltarea localității, în special pe plan turistic.(R.G.)
Peste 1.000 de petiții soluționate de Instituția Prefectului
     În primele 9 luni ale anului au sosit pe adresa Instituției Prefectului 1095 de petiții, din care 149 de la Președinție, Guvern și alte instituții ale administrației publice centrale, iar 946 de la cetățenii județului Alba. Petițiile au fost rezolvate în totalitate la termen și au avut, în principal, ca obiect: solicitări de ajutoare fi­nanciare, locuințe sociale, terenuri pentru construcții, refacere clădiri sau ziduri de sprijin afectate de inundații; reconstituirea dreptului de proprietate pentru teren arabil și vegetație forestieră. De asemenea, au existat sesizări privind neregulile în prestarea serviciului de transport de călători; solicitări de despăgubiri pentru perioada deportărilor în Transnistria; măsuri reparatorii la Legea 10, sesizări privind sustrageri de material lemnos din păduri; sesizări pentru efectuarea calculului corect la facturile privind consumurile de apă la asociațiile de locatari, etc. Probleme similare au fost ridicate și de cei 735 cetățeni prezenți la audiențe la Instituția Prefectului în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie, precum și de cele 34 de persoane care și-au spus păsurile prin intermediul liniei telefonice speciale de tip "Tel-verde". Prefectul Cosmin Covaciu a spus că dorește o transparență totală în administrație și o apropiere de cetățeni, care trebuie să aibă încredere în corectitudinea și capacitatea de soluționare a forurilor la care vin să solicite spri­jin.(R.G.)
Furt cu repetiție la Sebeș
     O femeie din județul Brașov a fost prinsă la furat de două ori într-o singură zi. Polițiștii din Sebeș, în timp ce efectuau în zona centrală a municipiului, în data de 12 octombrie, în jurul orei 11.00, o acțiune pe linia furturilor din societăți co­merciale și din buzunare au prins-o în flagrant pe Monica Enca în vârstă de 30 de ani, din Brașov. Femeia a sustras dintr-un magazin articole de îmbrăcăminte în valoare de 250 de lei RON. După ce polițiștii au terminat interogarea și cercetarea aceasta a fost lăsată să plece. La doar trei ore și jumătate după comiterea primei fapte femeia a fost prinsă de către vânzătoarea unui alt magazin în timp ce sus­trăgea un set de lenjerie pentru copii. De data aceasta valoarea prejudiciului a fost de 50 de lei RON. O vorbă spune că "repetiția e mama învățării", așa că dacă nu i-a ieșit din prima făptașa a mai încercat încă o dată. Monica Enca este cer­cetată pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. (L.I.)
Delegație economică în Germania
     La invitația Fundației Naționale a Tinerilor Manageri, o delegație de patru per­soane condusă de primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava va efectua în perioada 16-21 octombrie o misiune economică în Bavaria (Germania). Misiunea este parte a programului "Bavaria-Fit for Partnership -sophisticated in waste ma­nagement industry" susținut de Ministerul Economiei, Infrastructurii, Transportului și Tehnologiei din Bavaria. Acțiunea urmărește promovarea cooperării dintre Ro­mânia și Bavaria, facilitarea întâlnirii dintre companiile germane furnizoare de e­chi­pamente și tehnologii în domeniul protecției mediului, în special cel al mana­gementului și neutralizării deșeurilor, cu companii și reprezentanți ai admi­nis­trației publice din România. Albaiulienii au fost invitați să participe la misiunea economică în urma politicii FNTM de sprijinire a municipiului Alba Iulia în con­formitate cu Strategia de Dezvoltare Locală. (A.D.)
Incendiu la Pianu de Jos
     Pompierii militari din municipiul Alba Iulia au fost solicitați miercuri, 12 oc­tombrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Pianu de Jos. Focul a fost localizat în spatele imobilului proprietatea lui Ioan Iancu de 71 de ani, pensionar, unde ardeau trei clăi de fân. Flăcările au făcut scrum cantitatea de 2 tone de fân estimată la suma de 1.000 de lei RON. Incendiul a fost stins neexistând pericolul extinderii acestuia la locuință sau anexe. (L.I.)
Trei decenii de existență a Colegiului Militar la Alba Iulia
     De câteva zile, la Colegiul Militar "Mihai Viteazul" au început tradiționalele ma­nifestări dedicate zilei liceului: întrecerile sportive "Cupa Mihai Viteazul", concursul de caricatură "Coala și penița" și concursul de interpretare a cântecului ostășesc "Instrucție cu cântec", a anunțat purtătorul de cuvânt al instituției, Daniela Filimon. Câștigătorii vor fi premiați în cadrul unui ceremonial care va avea loc la 1 noiembrie, când Colegiul Militar "Mihai Viteazul" sărbătorește 30 de ani de existență la Alba Iulia. Tot atunci va fi premiată cu cupa "Plutonul de elită" cea mai bună clasă din anul școlar 2004-2005, iar cel mai bun elev din anul școlar trecut va primi Premiul de Onoare "Mihai Viteazul". Cu aceeași ocazie, colegiul va primi din partea eșaloanelor superiore Cupa transmisibilă pentru cea mai bună activitate sportivă desfășurată în anul școlar trecut.(R.G.)
"Valorificarea potențialului turistic al Văii Aiudului", în stand-by
     Direcția Tehnică a Consiliului Județean Alba a trimis ministrului Integrării Eu­ropene, Anca Boagiu, o adresă prin care îi solicită acesteia o informare asupra stadiului în care se află finanțarea proiectului "Valorificarea potențialului turistic al Văii Aiudului". Acest proiect, depus pe Programul PHARE 2003 CES a fost se­lectat prioritar pentru a fi finanțat, valoarea lui ridicându-se la 7 milioane euro. Tri­miterea acestei adrese a fost determinată de faptul că cei de la CJ nu știu ce se întâmplă cu finanțarea în condițiile în care Ministerul Integrării Europene nu a în­treprins până acum nici un demers în acest sens. "Valorificarea potențialului tu­ristic al Văii Aiudului" se referă, printre altele, și la reabilitarea drumului județean 107M Buru-Aiud împreună cu lucrări de amenajare turistică. (I.P.)

Sus
© Copyright S.C. Unirea Pres S.R.L.
Toate drepturile rezervate.